Mødereferater

Bestyrelsen besluttede i maj 2022 at ændre formatet  for referater til et nyt nyhedsbrev-format.

Denne side vil derfor blive flyttet til et nyt menu-punkt på hjemmesiden: “Nyhedsbreve” og mødereferaterne fra tidligere bestyrelsesmøder vil i samme ombæring blive flyttet med over.

Seneste bestyrelsesmødereferat