Kontingentbetaling

Grundejerforeningens kontingentet udgør kr. 2.000,- årligt (opkræves halvårligt).

Restancegebyr: kr. 100,- (gebyr der opkræves ved for sen betaling af kontingent).

Indskuddet udgør kr. 800,-