Kontingentbetaling

Grundejerforeningens kontingentet udgør kr. 1.300,- årligt (opkræves halvårligt)

Restancegebyr: kr. 100,-

Indskudet udgør kr. 800,-