Velkommen til Grundejerforeningen Kildemarken

Grundejerforeningen Kildemarken blev stiftet den 7. maj 1987.
Foreningen består af 578 medlemmer, fordelt på alle tre boligformer: ejer-, andel- og leje-bolig.

Grundejerforeningen har som hovedformål at vedligeholde området, der afgrænses mod nord af et støjbælte mod Køgevej, mod syd af Haveforeningen Kildebo, mod øst af Skovgården og Skovgårdshave og mod vest af forbindelsesvejen ved Haveforeningen Virkelyst.

Foreningens entreprenør for vedligeholdelse er firmaet HedeDanmark A/S.
Vintertjeneste udføres af firmaet SKJ Maskinudlejning, Ringsted.

Bemærk: Al henvendelse vedr. vedligehold af grundejerforeningens område skal altid gå via foreningens bestyrelse.

Kilde: Eniro.dk