Biodiversitetsprojektet

Baggrund
Verden befinder sig midt i en biodiversitetskrise, som vi i Grundejerforeningen Kildemarken ikke kan side overhørig. Vi råder over et stort område med potentiale til forbedring af forhold for både planter og dyreliv – og i sidste ende også for alle os mennesker.
Ringsted kommune har endda sendt en opfordring afsted, hvor vi bliver bedt om at bakke op om initiativet til at blive Danmarks vildeste kommune.

Områdets biodiversitetsudvalg “Bio-gruppen” blev nedsat af Grundejerforeningen Kildemarkens bestyrelse i 2021.

Formål
Udvalget består af frivillige ildsjæle, der har sat sig følgende formål med arbejdet:

  • Fremme biodiversiteten på GFKs område.
  • Udarbejdelse af et forslag til hvordan GFK får mest biodiversitet for pengene – og så vidt muligt sparer penge på vedligeholdelse af GFKs område på længere sigt.
  • Udarbejder forslag til beplantning af Rosenhaven.
  • Skabe synlighed, information og inspiration for beboerne på GFKs område.
  • Fremme interessen blandt beboerne mhb. inddragelse i aktiviteter der kan fremme biodiversiteten.

Det sker

“Kom-sammen: Den grønne dag i Kildemarken”-arrangement:
Søndag 8. maj – kl. 10-13 i Skovgårdens fælleshus nr. 230 og flere steder på Kildemarken-området. Se invitation.


Hvem er Bio-gruppen?

Bio-gruppen, fra venstre mod højre: Nadia (KM3), Mathias (GFK). Maria (KM3), Katja (Skovgården) og Per (KM)
Foto: Johnny Gudmand Petersen – DAB

Hvad sker der?
I denne sektion vil vi løbende opdatere på fremdrift og status på vores arbejde.

April 2022 – af Mathias

April har været en meget hektisk måned, og der har været en masse aktivitet. Bio-gruppen holdt et indlæg på Grundejerforening Kildemarkens generalforsamling (d. 31/3), hvor vi gav en status og introducerede Olga fra DAB, som er en ubeskrivelig stor hjælp for vores arbejde.
Du kan se materialet fra vores indlæg under “Generalforsamling”.
Vi er godt i gang med beboerinvolveringsfasen, hvor vi opsøger inspiration og lytter til beboernes holdninger og meninger omkring vores område, og selvfølgelig også ønsker til hvor vi gerne skulle hen med vores arbejde. Således har vi afholdt flere arrangementer over et par dage, med fokusgruppeinterviews, hvor alle beboergrupper har været inviteret.
Vi har også haft besøg af Ringsted Kommune for at fremlægge vores arbejde og ideer for dem, men også for at få deres støtte og forståelse for vores projekt – og vi har fået noget værdifuld viden tilbage, som vi kan bruge fremadrettet.
Vi kører ad to spor: Et midlertidigt, som let kan rulles tilbage, og så et mere strategisk spor, som skal godkendes af bestyrelserne og præsenteres for kommunen, inden vi implementerer. Forhåbningen er, at vi med baggrund i det gode input vi har fået fra beboerne, kan have en plan/strategi klar i løbet af maj måned.
Af midlertidige tiltag er vores opmærkning af blomsterbed eneste synlige ændring i området. Et tiltag som er godkendt af grundejerforeningen og fremlagt på generalforsamlingen – uden indvendinger. Der er selvsagt tale om en midlertidig afmærkning, som vil blive taget ned/ændret, så snart Ringsted Forsynings entreprenør har fået sået græs på det øvrige opgravede og genetablerede område. Blomsterfrø vil blive sået, så snart vi har aftalt detaljerne med Ringsted Forsyning.
Bio-gruppen har desuden haft besøg af Aktive Fællesskaber i DAB for at høre, hvordan vi kan hjælpe/bruge hinanden i vores arbejde OG så er Bio-gruppen i gang med at arrangere en “Kom-sammen”-dag søndag 8. maj, hvor alle opfordres til at deltage. På dagen vil der være mulighed for at møde Bio-gruppen, vores arbejde samt deltage i en række spændende aktiviteter i området – for både børn og voksne. Alle har derved mulighed for at engagere sig, alt efter lyst og overskud og sætte deres præg på og komme med endnu flere gode input.
Mere information om arrangementet når vi nærmer os.

Marts 2022 – af Mathias

Vi har fået nyt navn. Fremfor det knap så mundrette og lidt for institutionelle navn “Biodiversitetsudvalget” har vi omdøbt os selv til “Bio-gruppen”, som vi vil markedsføre os under fremadrettet.
Ud over navneskiftet, er meget sket siden vi startede. Der er fx blevet skrevet en artikel om os i “DAB nyhedsbrev for bestyrelsesmedlemmer“, vi har lært en masse om os selv, området og vores muligheder/begrænsninger. Vi har kommunikeret en masse, indsamlet en masse frø (både fra politikere og venlige beboere), lagt en masse planer … men vi har også måttet indse at vi ikke bare har kunnet sætte en masse synlige ændringer igang, hvor gerne vi end ønskede det.
Vi har, som det øvrige samfund, været begrænset af corona, så det har været svært at mødes fysisk over vinteren. Ikke desto mindre er det lykkedes os at få en stærk kompetence med “på holdet” i form af DABs landskabsarkitektsstuderende, Olga, som vederlagsfrit yder os stor assistance. Olga er igang med sit speciale – og arbejdet i Kildemarken danner grundlag herfor.

Vi har i de forgangne måneder haft kommunikation med Ringsted kommune, for at få klarhed over vores “råderum”. Kommunen har holdt fast i formuleringen i kommunalplanen for området om, at kommunen skal godkende alle ændringer. Det har været en bitter pille at sluge, for en ellers meget motiveret “Bio-gruppe”. Så vi er igang med, sammen med Olga, at udarbejde en samlet plan, som vi kan invitere kommunen ud for at se, når den er på plads.
I mellemtiden har kommunen dog sendt en skrivelse rundt til boligselskaberne omkring “Vild natur i Ringsted kommune“, hvor kommunen opfordrer til at tage initiativ til mere biodiversitet – og ligefrem udlover pengepræmier! Det har givet fornyet gejst og vi er nu i fuld gang med at planlægge beboerinterviews, for at få så mange gode input som muligt, som vi kan tage med og forhåbentlig føre ud i livet.

Den første synlige ændring i området, regner vi med, bliver at vi begynder at opsætte skilte, med reklame for os selv, denne side og information om de fysiske ændringer vi laver i området – på stedet. Bio-gruppen har anmodet grundejerforeningen og Ringsted forsyning om ikke at genetablere græs på hele Grønningen, men istedet at klargøre et område pa ca. 60m3 til “bede” med sommerblomster.
Vi håber at I vil tage godt imod det og vi glæder os til arbejde for et mere biodiverst Kildemarken.

Opgravet område – udset til blomstersåning

Oktober 2021 – af Nadia
Vi har i nogen tid været i gang med det nye biodiversitetsudvalg, som består af repræsentanter fra både Kildemarken, Skovgården og parcelhuskvarteret. Andelshaverne er også velkomne, men vi har endnu ikke fundet en repræsentant.

Vores smukke, men også gennemsnitlig kedelige fællesarealer byder på så mange muligheder for at skabe skønne områder med blomster og små oaser af insektvenlige tiltag, og netop derfor er der blevet lavet et udvalg, der nu giver os muligheden for at etablere forandringer, der blandt andet kan skabe rum for leg for børn og nydelse for voksne.
Vi har nu gået de grønne områder igennem og talt om, hvor vi kunne hjælpe naturen med at få skabt noget mere biodiversitet og har i den forbindelse haft eksperter med på råd, fra både Danmarks Naturfredningsforening, projekt ”Vildmedvilje”, DAB’s egne naturvejledere og der er mere i støbeskeen.
Vi ser ikke kun udvalget som en måde at få mere naturrigt område. Vi har også fokus på, at vi skal inddrage jer beboere, da vi har brug for frivillige hænder til både det kreative, det tunge og det hyggelige. Udvalget er åben for dialog omkring ideer, nysgerrige og/eller kritiske spørgsmål, så kontakt os endelig og lad os få en snak.
Vores fokus er at skabe noget der kan være til gavn for alle. Vi vil opdatere siden her løbende.