Grundejerforeningens område

Området, som udgør grundejerforeningen Kildemarken, er både stort og komplekst. Således kan det være svært, selv for kendere af området, at finde rundt i, hvem der ejer hvilke dele af det område, som grundejerforeningen dækker.

Der er flere ejere og derved ansvarlige for de områder, der tilsammen udgør Grundejerforeningen Kildemarken. Herunder er en liste over de ansvarlige ejere og de områder, de hver især dækker:

 • Grundejerforeningen
 • Ringsted kommune
 • Lejeboligforeningerne
 • Andelsboligforeningerne
 • Boligejerne
 • Grillbaren

Vi arbejder på at få udarbejdet et kort, der viser præcist hvilke områder, der er ejet af hvem.

Beskrivelse af ansvarsområder

Hvem der har ansvar for vedligehold, herunder:

 • vintervedligehold/snerydning
 • tømning af skraldespande
 • græsslåning
 • renholdelse
 • reparation

afgøres af, hvem der ejer det enkelte område. Se ejerforhold / ansvar herunder.

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen er ejere af og derved ansvarlige for hele området, selvfølgelig med undtagelse af hvad de øvrige ansvarlige ejere har ansvaret for.
Hermed en liste over de områder, som grundejerforeningen er ansvarlig for:

 • Samtlige boligveje (alle U-vejene) og træerne på disse.
 • Græsarmeringen langs boligvejene og de græsarmerede parkeringspladser langs stamvejen.
 • Grønningen (det grønne område mellem Lejeboligforeningernes område).
 • Rosenhaven (den østlige del af Grønningen).
 • Det grønne område mod øst, der ligger op mod Skovgården/Skovgårdshave.
 • Grusstierne, der løber gennem Grønningen, på tværs af Grønningen og i skellet mellem Kildemarken og Skovgården/Skovgårdshave.
 • De stenbelagte stier på tværs af Grønningen.
 • Støjbæltet i den nordlige del op mod Køgevej og stien, der løber langs støjbæltet.
 • Fortorvet på den sydlige stamvej samt skellet mod kolonihaveforeningerne mellem Kildebrinken og Kildestrædet.
 • Brandvejen, der løber mellem Kildebakken og Køgevej, over Grønningen, mellem Kildemarken og Kildemarken 3.
 • Skraldespandene på området samt tømning af disse (bortset fra dem som ejes af Lejeboligforeningerne).
 • Vintervedligehold/snerydning af de veje, stier og fortove, som er beskrevet herover.

Ringsted kommune

Ringsted kommune er ejere af og derved ansvarlige for:

 • Den asfalterede stamvej “Kildemarken”, der omkranser grundejerforeningen Kildemarken samt Skovgården/Skovgårdshave.
 • Lygtepæle (samt belysning) på boligvejene og stamvejen.
 • Børneinstitutionens område.

Lejeboligforeningerne – Kildemarken og Kildemarken 3

Lejeboligforeningerne er ejere af og derved ansvarlige for:

 • Området mellem etageejendommene, der udgør den nordlige og sydlige grænse for Grønningen.
 • Stierne mellem Grønningen og boligvejene samt belysning af disse.
 • Parkeringspladserne ved etageejendommene.
 • Legepladserne.

Andelsboligforeningerne

Andelsboligforeningerne er ejere af og derved ansvarlige for:

 • Andelsboligforeningens matrikel – afgrænset af den armerede græsbelægning på boligvejene og stamvejen.

Boligejerne

Boligejerne er ejere af og derved ansvarlige for:

 • Parcellens, rækkehusets eller dobbelthusets matrikel – afgrænset af den armerede græsbelægning på boligvejene og stamvejen.