Grundejerforeningens bestyrelse

Formål

Bestyrelsens formål er at varetage driften af området, indenfor de af generalforsamlingen vedtagne økonomiske rammer og i forhold til de gældende lokalplaner.

Sammensætning

Grundejerforeningens bestyrelse sammensættes af generalforsamlingen, således at de tre boligformer er ligeligt repræsenteret. Det er bestyrelsen selv, der vælger formand og kasserer efter hver generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer

Link til flere detaljer om hvordan bestyrelsen kan kontaktes

FotoNavnBestyrelses-postBoligform repræsenteretMail adresseTelefon nummer
Hans MajlinderFormandLejereformand@grf-kildemarken.dk5191 4996
Helene Su-Min Ting Danielsen KassererEjerekontakt@grf-kildemarken.dk+
kasserer@grf-kildemarken.dk
Helge NielsenMedlemAndelshaverehn2343@outlook.dk
Mads NielsenMedlemAndelshavere (repræsenteret af ejer)
Rene Brygge MedlemLejererenebrygge@gmail.com
Mathias StabækMedlemEjereweb@grf-kildemarken.dk5180 8008

I bestyrelsesarbejdet deltager tre suppleanter, der til forskel fra bestyrelsesmedlemmerne ikke har stemmeret. På generalforsamlingen er der valgt én suppleant per boligform:

FotoNavnBoligform repræsenteret
VakantAndelshavere
Michael MadsenLejere
Kim GrønbekEjere