Grundejerforeningens bestyrelse

Formål

Bestyrelsens formål er at varetage driften af området, indenfor de af generalforsamlingen vedtagne økonomiske rammer og i forhold til de gældende lokalplaner.

Sammensætning

Grundejerforeningens bestyrelse sammensættes af generalforsamlingen, således at de tre boligformer er ligeligt repræsenteret. Det er bestyrelsen selv, der vælger formand og kasserer efter hver generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer

OBS! – benyt dette link hvis du er i tvivl om hvor du skal henvende dig til bestyrelsen

FotoNavnBestyrelses-postBoligform repræsenteretMail adresse
Hans MajlinderFormandLejere
Helene Su-Min Ting Danielsen KassererEjerekontakt@grf-kildemarken.dk+

kasserer@grf-kildemarken.dk
Helge NielsenMedlemAndelshaverehn2343@outlook.dk
Mads NielsenMedlemAndelshavere (repræsenteret af ejer)nielsenmads@hotmail.com
Michael MadsenLejeremadsenmichael3@gmail.com
Mathias StabækMedlemEjereweb@grf-kildemarken.dk

I bestyrelsesarbejdet deltager tre suppleanter, der til forskel fra bestyrelsesmedlemmerne ikke har stemmeret. På generalforsamlingen er der valgt én suppleant per boligform:

FotoNavnBoligform repræsenteret
VakantAndelshavere
VakantLejere
Kim GrønbekEjere