Grundejerforeningens bestyrelse

Formål

Bestyrelsens formål er at varetage driften af området, indenfor de af generalforsamlingen vedtagne økonomiske rammer og i forhold til de gældende lokalplaner.

Sammensætning

Grundejerforeningens bestyrelse sammensættes af generalforsamlingen, således at de tre boligformer er ligeligt repræsenteret. Det er bestyrelsen selv, der vælger formand og kasserer efter hver generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer

OBS! – benyt dette link hvis du er i tvivl om hvor du skal henvende dig til bestyrelsen

FotoNavnBestyrelses-postBoligform repræsenteretMail adresse
Hans MajlinderFormandLejereformand@grf-kildemarken.dk
Helene Su-Min Ting Danielsen KassererEjerekasserer@grf-kildemarken.dk
Jesper GreveMedlemAndelshavere
Mads NielsenMedlemAndelshavere (repræsenteret af ejer)
Michael MadsenMedlemLejere
Mathias StabækMedlemEjereweb@grf-kildemarken.dk

I bestyrelsesarbejdet deltager tre suppleanter, der til forskel fra bestyrelsesmedlemmerne ikke har stemmeret. På generalforsamlingen er der valgt én suppleant per boligform:

FotoNavnBoligform repræsenteretMail adresse
Carsten BargisenAndelshavere (repræsenteret af ejer)kontakt@grf-kildemarken.dk
Kim JensenLejere
Kim GrønbekEjere