Kontakt til grundejerforeningens bestyrelse

Grundejerforeningens bestyrelses primære kontaktpunkt er:
kontakt@grf-kildemarken.dk

Specifikke henvendelser fra et medlem af økonomisk karakter, fx

  • kontingent
  • indskud
  • regnskab
  • budget
  • ejerskifte

rettes til grundejerforeningens kasserer:

Bente Larsen
Tlf: 2530 2814
kasserer@grf-kildemarken.dk

Grundejerforeningens formand:

Hans Majlinder

Kildemarken 193 (Afdelingsbestyrelse Kildemarken III Postkase)

Rettelser eller forslag til forbedring af Grundejerforeningens hjemmeside bedes sendes til:

web@grf-kildemarken.dk