Kontakt til grundejerforeningens bestyrelse

Grundejerforeningens bestyrelse kan kontaktes ved at benytte nedenstående informationer.

Alle henvendelser vedrørende:

  • kontingent
  • indskud
  • regnskab
  • budget
  • ejerskifte

rettes til grundejerforeningens kasserer:

Bente Larsen
Kildehøjvej 9
Tlf: 2530 2814
kasserer@grf-kildemarken.dk

Alle andre forhold vedrørende foreningens arbejde, herunder forslag til generalforsamlingen, rettes til grundejerforeningens formand:

Hans Majlinder
Tlf: 5191 4996 (efter kl. 18)
formand@grf-kildemarken.dk