Kontakt til grundejerforeningens bestyrelse

Grundejerforeningens bestyrelse kan kontaktes ved at skrive til: kontakt@grf-kildemarken.dk

Specifikke henvendelser fra et medlem af økonomisk karakter, fx

  • kontingent
  • indskud
  • regnskab
  • budget
  • ejerskifte

rettes til grundejerforeningens kasserer:

Bente Larsen
Tlf: 2530 2814
kasserer@grf-kildemarken.dk

Henvendelser vedr. denne hjemmeside bedes sendes til:

web@grf-kildemarken.dk

Grundejerforeningens formand:

Hans Majlinder

Kildemarken 193 (Afdelingsbestyrelse Kildemarken III Postkase)