Nyhedsbreve

På denne side vil du kunne finde en samling af nyhedsbreve, som skrives og offentliggøres her – efter hvert bestyrelsesmøde.
Dette forbedrede format for vidensdeling blev besluttet i maj 2022.

2022

Maj 2022

Fra tidligere bestyrelsesmøder blev referat-formatet benyttet (de seneste referater er under forberedelse):

2022

2021

2020

2019