Kontingentbetaling

Grundejerforeningens kontingentet udgør kr. 2.400,- årligt (opkræves halvårligt).

Restancegebyr: kr. 100,- (gebyr der opkræves ved for sen betaling af kontingent).