Vedtægter og regler for Grundejerforeningen

Vedtægter

For Grundejerforeningen Kildemarkens medlemmer gælder disse vedtægter (opdateret med ændringer vedtaget på generalforsamling 2023).

Lokalplan

For områder gælder lokalplanerne: Lokalplan 17-1 (Dispensation til Lokalplan 17-1) samt Lokalplan 107.

Parkering

Parkeringsreglementet for grundejerforeningens området findes i Ringsted kommunes parkeringsbekendtgørelse. Det er altså Ringsted Kommune der er vejmyndighed på grundejerforeningens veje. Således er det kommunens parkeringsbekendtgørelse og færdselsloven i øvrigt, der er gældende på samtlige veje i området.
Bestyrelsen er blevet bekendt med, at myndighedernes tolkning af parkeringsreglerne er ændret. Således sidestilles en ind-/udkørsel fra et boligområdes parkeringsplads med et vejkryds. Parkering på vejen må derfor nu ikke længere ske indenfor 10 meter fra den nærmeste kant af ind-/udkørslen fra parkeringspladsen.

Såfremt et medlem af grundejerforeningen ønsker at anmelde parkering, skal det ske på følgende e-mailadresse:
Ringsted Kommune Vej og Ejendom