Reetablering efter projekter 2024

Reparation af græsarealer og stier efter Ringsted Forsynings fjernvarmeprojekt (orange markering), samt Kildemarkens altan-projekt (gul markering) gennemføres efter aftale her i anden halvdel af april.
Således vil områderne, hvor der har været gravet, kørt på eller opbevaret materialer på blive fræser op og nyt græs sået.
I de orange områder vil det eksisterende græs (inkl. forsøget med bede) blive fjernet og genetableret med en græsfrøblanding der er bedre egnet til vores område. Denne græsfrøblanding vil resultere i en tættere plæne, der kræver mindre vedligehold(slåning).
En del af stien på Grønningen vil ligeledes blive reetableret efter Kildemarkens projekt.
Det har været en langvarig proces, som nu forhåbentlig kan få sin afslutning.
BEMÆRK: Markeringerne er omtrentlige!
Mvh. og tak for tålmodigheden,
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kildemarken