Udskiftning af skraldespande

Området har i en periode været ramt af at affaldsmængden er steget.

I den forbindelse er der nu udskiftet 11 skraldespande med plads til mere.

De nye spande er også mere hærdede mod hærværk.

/Hans