Generalforsamling 2020

Bestyrelsen er i fuld gang med at forberede dette års generalforsamling.
Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar iflg. foreningens vedtægter §3.5: “Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde inden udgangen af januar måned
Forslag kan enten afleveres i postkassen ved Kildemarken 193 eller mailes til kontakt@grf-kildemarken.dk

Hold dig orienteret på denne hjemmeside under menu-punktet “Generalforsamlingen“.

Vi glæder os til at se dig!
– Bestyrelsen