Det ekstra andehus fjernes

Andehusene ved Kæret foran daginstitutionen.

Andehuset er opsat uden forudgående aftale med grundejerforeningens bestyrelse og pga. husets tilstand og risikoen for rotter, har en enig bestyrelse besluttet at huset skal væk. Ejeren opfordres derfor til, snarest muligt, at nedtage huset. Sker dette ikke, vil det blive fjernet 2. marts.

Mvh. Mathias Stabæk