OBS! Undgå parkeringsafgift.

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at tolkningen af parkeringsreglerne er ændrede. Således sidestilles en ind-/udkørsel fra et boligområdes parkeringsplads med et vejkryds. Parkering på vejen må derfor nu ikke længere ske indenfor 10m fra den nærmeste kant af ind-/udkørslen fra parkeringspladsen.

Det betyder i praksis, at parkeringsmulighederne i vores i forvejen pressede område vil blive endnu mere begrænsede.

Bestyrelsen er til fulde klar over, at det vil være til gene for mange og grundejerforeningens bestyrelse er derfor, sammen med de implicerede parter (boligforeningerne og kommunen) gået i gang med at undersøge vore muligheder.
Dels skal vi kigge på, hvordan vi kan hjælpe beboere og besøgende til ikke at få en parkeringsafgift, men også undersøge om vi på nogen måde har mulighed for at optimere parkeringsforholdene i området.

Vi gør opmærksom på at der som oftest er god plads på parkeringspladserne på stamvejene (for enden af boligvejene), når der er knaphed på P-pladser tættere på boligblokkene.

Som det ser ud nu, og for at imødekomme denne nye situation, kan vi derfor kun henstille til at vi udnytter områdets samlede parkeringsmuligheder bedre end vi gør i dag.

Find flere detaljer på Ringsted kommunes hjemmeside:
https://ringsted.dk/nyheder/undgaa-parkeringsafgift-her-er-de-typiske-overtraedelser