Nyt affaldshåndteringssystem

Måske har du bemærket, at der står nogle voldsomt store kasser to forskellige steder på Kildemarken III’s område, henholdsvis nord for Grønningen ved Kildemosevej (brandvejen) og syd for Grønningen ved parkeringpladsen ved Kildebrinken.

Kildemarken III ved Kildebrinken

Kildemarken III skal have installeret nyt affaldshåndteringssystem, og så snart byggetilladelsen falder på plads, vil gravemaskinerne rykke ind, så de store affaldsbeholdere kan komme i jorden på græsarealerne på Kildemarken IIIs område. I etableringsfasen må det forventes, at der vil være ekstra tung trafik, støj, byggerod og begrænsede adgangsforhold.

Grundejerforeningen er ikke på nogen måde involveret i projektet, men bestyrelsen har givet tilladelse til, at vores område benyttes, under forudsætning at grundejerforeningen holdes skadesfri og adgangsforhold i vides muligt omfang ikke begrænses for beboerne.