Generalforsamling 2021

Grundejerforeningens Bestyrelse er i fuld gang med at forberede dette års generalforsamling.
Generalforsamling er planlagt til 25. marts 2021, men afholdelse vil være med forbehold for Corona.

Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar iflg. foreningens vedtægter

§3.5: “Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsens formand i hænde inden udgangen af januar måned

Forslag kan enten afleveres i postkassen ved Kildemarken 193 eller mailes til formand@grf-kildemarken.dk

Hold dig orienteret på denne hjemmeside under menu-punktet “Generalforsamlingen“.

Vi glæder os til at se dig!
– Bestyrelsen