Bygningsrenovering: Kildemarken+Kildemarken3

Der vil henover sommeren og allerede fra nu, være godt gang i renovering af Kildemarken og Kildemarken 3’s bygninger.
Således udskifter Kildemarken pt. hoveddøre og Kildemarken 3 er startet op på udskiftning af tagrender.
Fra midt i august vil Kildemarken 3 få udskiftet tagryg-sten.

Der må derfor forventes lidt ekstra støj, tung trafik og kørsel med lifte mens arbejdet udføres.

KM+KM3 renovering sommer 2021
KM+KM3 renovering sommer 2021