Fjernvarmearbejdet fortsætter

Ringsted Forsyning nedgraver nye fjernvarmeledninger i Kildemarken.
Arbejdet opstartes på Grønningen mandag d. 11.10.
Linjeføringen går fra grønningen ind i Kildemarken 3, bag om Rosenparken og langs med blokken Kildemarken 234 – 254 derefter tværs over det grønne område og langs skel mod Skovgården. Forbindelsen føres ud af området ved Køgevej.
Fjernvarmeforbindelsen føres derefter langs Køgevej og ender i den nye boligområde Hulemarken / Kærhave
Hoved entreprenør på opgaven er Udemark & Larsen ApS