Opdatering på gravearbejdet

Fjernvarme

Så er de første rør kommet i jorden.
I denne uge (uge 44) graves resten af hovedledning i Grønningen.
Næste uge (uge 45) graves der op til de eksisterende ledning og gør klar til de kan kobles om.
Herefter pågår reetablering af plæne og belægninger.

Fibernet

Etableringen af fibernettet på den nordlige og sydlige stamvej går fortsat fremad.
Det forventes at gravearbejdet på boligvejene opstartes ca. uge 46.
Den endelige plan for dette arbejde udsendes inden opstart. 

Mvh.
Carsten Bargisen
Grf. Kildemarkens bestyrelse