Nyhedsbrev-formatet er i luften

For at optimere vidensdeling fra Grundejerforeningens bestyrelse, besluttede bestyrelsen på mødet 5. maj at erstatte mødereferat-formatet med et lettere læseligt “Nyhedsbrevs”-format, som bestyrelsen samtidig vil reklamere for vha. indlæg på hjemmesiden her – og via områdets facebookgruppe, når det bliver lagt online efter hvert bestyrelsesmøde.

Nyhedsmailen vil være at finde via det nye menu-punkt på hjemmesiden: “Nyhedsbreve” og det gamle menu-punkt “Mødereferater” vil blive erstattet.

Du kan finde det seneste nyhedsbrev under “Nyhedsbreve” eller direkte via dette link:
https://www.grf-kildemarken.dk/nyhedsbrev-bestyrelsesmoede-5-maj-2022/

Mvh.
Grundejerforeningen Kildemarkens bestyrelse