Bommen ved brandvejen udskiftes

Bommen ved brandvejen / Kildebakken udskiftes. Den har trængt længe, men fjernvarmeprojektet udskød projektet.

I samme ombæring skal det nævnes at snerydning på brandvejen er og har været mangelfuld i denne sæson. Det får vi entreprenøren til at rette op på.

Mvh.
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kildemarken.