Asfaltarbejde på Kildebakken

Så lykkedes det endelig –
efter halvandet års tovtrækkeri – at få Fibias entreprenører til at reparere belægningen på Kildebakken.

I forbindelse med nedgravning af Fibias fibernet-infrastruktur tilbage i slutningen af 2021 blev der ikke etableret slidlag på asfalten på Kildebakken. Det har siden set både herrens ud, været usikkert at færdes på og i det hele taget bare været en uholdbar løsning.
I dag, færdiggøres asfaltarbejdet endelig – selvfølgelig uden beregning.
Bestyrelsen skal beklage, at det har trukket så meget ud, pga. interne tvister mellem entreprenører, kommune og Fibia.
Vi glæder os over at sagen endelig afsluttes, så vi i bestyrelsen ikke skal bruge mere af vores sparsomme fritid på dén sag.

Mvh. og tak for tålmodigheden,
Mathias Stabæk
Grundejerforeningen Kildemarkens bestyrelse