NYHEDSBREV – Bestyrelsesmøde 8. november 2022

Kontingent
Flere oplever måske at det er svært at finde pengene til kontingent i de to nuværende rater. Derfor tilbyder Grundejerforeningen fra 1/1-2023 at der kan betale månedligt. Dog bliver du/I pålagt at betale den merudgift til Nets som Grundejerforeningen ikke kan komme udenom.

Betalingsservice: 6,41kr x 10 måneder.
Girokort: 8,84kr x 10 måneder.

(Grundejerforeningen betaler de to af månederne i forvejen).
Hvis du/I er interesseret i denne løsning skal I henvende jer til: kasserer@grf-kildemarken.dk

Nyhedsmails
Bestyrelsen arbejder på at kunne sende nyhedsmails ud når der bliver lagt nyt på
grundejerforeningens hjemmeside. Så kan du abonnere og få en e-mail i stedet for selv at huske at holde dig orienteret. Løsningen er ved at blive testet og forventes klar snarest.

Bio-gruppen
Strategien for Kildemarkens område blev godkendt på bestyrelsesmødet. Strategien tager afsæt i Olgas materiale. Der mangler et par enkelte detaljer inden strategien sendes til Ringsted Kommune.
Bio-gruppen har været godt i gang med at klippe visne blomster ned i Rosenhaven, på en sådan måde at nye grønne skud kunne få lys og levesteder for arter kunne bevares.
Se mere om Bio-gruppens arbejde under menupunktet “Projekter” på denne side.

Skraldespande
Ringsted Kommune har genopsat de skraldespande, de havde fjernet ved og omkring Kildemarkens område.
Bestyrelsen har fået flere henvendelser og selv observeret at skraldespandene på den sydlige stamvej ofte er overfyldte, og at det ligner haveafklip og husholdningsaffald. Bestyrelsen indleder blandt andet en dialog med Kolonihaveforeningen Kildebo, da haverne ligger ud til skraldespandene. Der undersøges også andre typer af skraldespande og der bliver ligeledes fulgt ekstra grundigt op med entreprenøren som står for at tømme Grundejerforeningens skraldespande.

Grøn infrastruktur
Fjernelse af resterne af jordforankringen ved de gamle fodboldhegn er igangsat.
Den lille sti som leder fra Kildemarken og op til fodgængerfeltet over Køgevej, bliver fritskåret. Den er meget mørk og flere føler sig utrygge ved at gå der. Der er belysning når stien først fritskæres.

Reparation af diverse i området
Opsætning af bomme på brandvejen samt reparation af stenbelægning samme sted er godkendt og skal igangsættes.
Kildebakken er efter nedgravning af Fibernet ødelagt flere steder i asfalteringen og efter lange
dialoger og rykkere, bliver vejen repareret indenfor de næste par uger (OPDATERING: Udskudt til 2023 pga. det kolde og fugtige vejr).

På bestyrelsens vegne
Helene Su-Min Ting Danielsen