NYHEDSBREV – bestyrelsesmøde 15. juni 2022

Markvandring 2022
Til juni måneds bestyrelsesmøde blev der talt rigtig meget om den kommende markvandring, som hvert år gås af bestyrelsens medlemmer. Til den årlige markvandring går bestyrelsen en tur på alle grundejerforeningens arealer. Der bliver fulgt op på diverse henvendelser om ødelagte hegn, sten, træer mv. samt noteret alle de observationer, vi gør os undervejs. Efter markvandringen igangsættes der reparationer og andre aktioner.

Fjernvarmeprojektet
Der er en god dialog med Ringsted Forsyning angående reetablering af områderne og reetableringen er godt i gang.
Bommen på den sydlige brandvej skal skiftes når fjernvarmeprojektet er færdigt.

Biogruppen
DAB’s landskabsarkitekt Olga er ved at færdiggøre en plan for hvordan vi skal arbejde videre med biodiversitet i vores område. Planen vil blive præsenteret for bestyrelsen i juli måned.

Der er blevet sået blomsterfrø på Grønningen – vi kan næsten ikke vente på at der vokser flotte vilde blomster op.
Vil du vide mere om Biogruppens arbejde, kan du følge med på grundejerforeningens hjemmeside.

Fiber-nedgravning
Vi har modtaget mange henvendelser vedrørende nedgravning af fibernet og især om vejenes tilstand efter nedgravning. Bestyrelsen har været i dialog med Fibia og Ringsted Kommune. Det er en forsyningsret/-pligt at der må graves nye tilslutninger løbende. Det betyder at bestyrelsen fremover får en mail når der skal tilsluttes nye stik. Det er kommunen selv, der skal lave tilsyn med nye udgravninger. Vi fortsætter selvfølgelig stadig dialogen med kommunen i forhold til de observationer vi og I gør.

Skraldespande
Vi er i fortsat dialog med Ringsted Kommune om de skraldespande, der er nedtaget ved busstoppestederne. Der er endnu ikke noget nyt og vi kan konstatere at det er generelt i hele Ringsted at det er sket.
Vores egne skraldespande bliver nu tømt regelmæssigt efter dialog med leverandøren. Dog er der nogle skraldespande som ser ud til enten ikke at blive tømt/eller for små i forhold til hvad de kan rumme. Det er følger bestyrelsen op på.

Med ønsket om en god sommer og på bestyrelsens vegne
Helene Su-Min Ting Danielsen