Gadelys stamveje og boligveje + huller i veje

Der har i en længere periode været udfald på gadelyset på Stamveje og boligveje i øst området.

Grundejerforeningen har været i kontakt med Vej og Ejendomcenter og fået dette svar:

Vi arbejder på en permanent løsning, dette er i alles interesse, også driftsoperatøren (Verdo) der har givet en fast pris på driften af anlægget og dermed har stor interesse i at der er så få fejl som muligt.

Det kan dog blive nødvendigt med nogle midlertidige erstatnings amarturer hvis fejlen ligger i de enkelte amarturer og det samtidigt er tale om ældre amarturer som det kan være svært at skaffe stumper til.

Verdo har lovet at stille med det tunge maskineri på mandag således at I både op den kortere og længere bane kan få lys på vejene igen. Med venlig hilsen

Ringsted Kommune
Vej- og Ejendomscenter
Byg og Anlæg

Vi har desuden påpeget huller i stamveje og jeg kan se at huller nu er fyldt ud med asfalt flere steder, såfremt der stadigvæk er huller brug dette link til at informere kommunen:
https://ringsted.dk/natur-miljoe-trafik

/Hans