Grave arbejde Grønning

Ringested Forsyning har kontrolleret deres ledningsnet for at finde brud/huller og har i Grundejerforeningens område konstateret hul.

De har så haft det svært med at finde hullet da der ligger et drænrør sammen med deres rør.

Hullet er nu fundet og Forsyningen nu udbedre skaden og få lukket deres huller.

Der vil blive sået nyt græs der hvor der er gravet og hul i beplantning vil blive udbedret senere.

/Hans