Bestyrelsesmedlem for andelshavere udtræder

Martin Villadsen valgt for andelshavere har valgt at udtræde af bestyrelsen, Mathias Poulsen der var valgt som suppleant er derfor indtrådt i bestyrelsen.

/Hans