Bestyrelsesmedlem for ejere udtræder

Aage Vesth valgt for ejere har valgt at udtræde af bestyrelsen, Carsten Bargisen der var valgt som suppleant er derfor indtrådt i bestyrelsen.

/Hans