Generalforsamling 2021

31. august 2021 kl. 19:30 afholder Grundejerforening Kildemarken generalforsamling.

Mødet holdes i Kildemarken 39.

I henhold til vedtægterne skal forslag der ønskes behandlet på Generalforsamling være GF Formand i hænde senest 31. januar.

Indkaldelse og de forskellige dokumenter kan findes her