Fjernvarmearbejde

Ringsted forsyning er gået igang med at forberede vedligehold af eksisterende og nedgravning af nye fjernvarmerør. Arbejdet foregår på de grønne områder i den østlige del af området, fra brandvejen. Opmagasinering af rør vil forekomme og vi må forvente nogen tung trafik. Arbejdet forventes at stå på i to til tre måneder.

Mvh.
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Kildemarken
Mathias Stabæk