Fibernet-nedgravning på boligveje

Nu starter næste fase af etablering af fibernetværk og arbejdet flyttes således fra stamvejene til boligvejene:

Mandag d. 15.11 opstartes nedgravningen af fibernettet på boligvejene.
Der arbejdes med tre gravehold, startende på den nordlige stamvej (Kildeskovvej / Kildemosevej)
Arbejdet afsluttes på Kildebrinken
Oplever man brud på sine forsyningslinjer, eller andre ugemæssigheder under dette arbejde kontaktes Jens Madsen (Martin Winklel A/S) 40236086

Mvh.
Carsten Bargisen
Grf. Kildemarkens bestyrelse