Status på fibernet og fjernvarme

Fibernet
Arbejdet er nu afsluttet og der har være afholdt vejsyn hvor alle arbejder blev gennemgået
Der er en del belægning på boligvejene som skal rettes eller lægges om. De arbejder der umiddelbart kan i gang sættes bliver udført nu. Andre arbejder vil af hensyn til årstiden blive udført til foråret. Dette gælder også opretningen af div. græsrabatter samt asfaltarbejdet på Kildebakken

Fjernvarme
Gravearbejdet pågår nu langs med Skovgården mod Køgevej. Kørepladerne på de afsluttede arbejder bliver fjernet. Set i lyset af den årstid Ringsted forsyning valgte til udførelse af arbejdet er skaderne på vores område større end forventeligt. Det giver ingen mening at søge dem udbedret på denne årstid.
Grundejerforeningen og entreprenøren vil til foråret gennemgå skaderne med henblik på at få dem udbedret så området til sommer igen ligner sig selv

Mvh.
Carsten Bargisen
Grf. Kildemarkens bestyrelse