Reetablering efter altanprojektet

Reetablering efter Kildemarkens altanprojektet er, som du nok har bemærket, ikke gennemført. Således er stien på Grønningen ved krydset med brandvejen én stor mudderpøl.
Grundejerforeningen har siden sensommeren presset på, for at få en plan, og der er nu gået en måned siden vi aftalte med entreprenøren, hvad der skulle ske.
Bestyrelsen i Grundejerforeningen er ikke stolte over situationen, og vi presser på for, at grusstien bliver reetableret hurtigt muligt.
Græsarealerne vil først blive reetableret, når vejret tillader det i 2024.

Mvh.
Grundejerforeningen Kildemarkens bestyrelse