Stor bevilling fra Villumfonden til Biogruppen

Fantastisk nyhed 🍀

Siden Biogruppen startede i 2021, er der arbejdet hårdt på forskellige dele af vores skønne område her i Kildemarken. Der er gjort forskellige tiltag som fx blomsterengen på Grønningen, blomster i “Rosenhaven”, Den grønne dag og insekthoteller – bare for at nævne nogle.

Der er udarbejdet en strategi for hele området, og et forslag til hvad “Rosenhaven” kan udvikle sig til hvis der tænkes fællesskaber og biodiversitet ind.

Som nævnt i seneste nyhedsbrev fra Grundejerforeningen, er der søgt tilskud og fonde til at føre planerne for “Rosenhaven” ud i livet. Den 15/12-2023 fik vi en endelige bekræftelse på at vi er blevet tildelt en bevilling fra VILLUM FONDEN # VELUX FONDEN på 173.000kr. til projektet 🌸🌼 Bevilling til projektet er givet under Villumfondens opslag Dagslys og frisk luft 2023.

Det næste års tid skal bruges på at holde ukrudtet nede i de tomme blomsterbede, så de bliver klar til at så nye ting i. Vi skal også bruge året på planlægning og meget mere.

Vi er vildt begejstrede over bevillingen – det er kæmpe stort! Der vil komme meget mere omtale, informationer og deling af planer.

Igen vil vi rigtig gerne opfordre til at være med i Biogruppens arbejde. Vi mangler i høj grad jeres hjælp 🌱🌳

Næste møde i Biogruppen er den 7/2 kl. 19 i KM193 og alle er velkomne.

De bedste hilsner og på vegne af Biogruppen og Grundejerforeningens bestyrelse

Mathias og Helene