Pas på når du færdes på veje og stier!
Der bliver løbende ryddet og saltet, men islaget er så hårdt, at maskinerne ikke kan skrabe det væk. Samtidig er det så koldt at effekten af salt er forsvundet.
Så snart der kommer lidt sol og/eller temperaturen begynder at stige, vil islaget blive opløst.

Mvh.
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kildemarken